Kehittämisprojektit

Valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisprojektit

Tori- ja Markkinakaupan Keskusjärjestö on mukana useissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämisprojekteissa. Tällaisia ovat mm. Käsi-ja taideteollisuusliiton valtakunnallinen Taito Tuottamaan -projekti, lukuisat keskustojen kehittämisprojektit, alueellisten asiamiesten koulutus-projekti jne..

Keskusjärjestön omista kehittämisprojekteista on tällä hetkellä yksi selvästi muita tärkeämpi projekti.

1. TORIPÄIVÄT ISOLLA T:LLÄ eli ALUEELLINEN KIERTO

Maanantai   Paikkakunta A (50 km)

Tiistai           Paikkakunta B (30 km)

Keskiviikko Paikkakunta C (70 km)

Torstai          Paikkakunta D (40 km)

Perjantai       Paikkakunta E jne.

Säännöllisesti viikottain toistuva kierto.

Taustaa:

Tällä hetkellä maamme kuntien välinen yhteistyö on ollut toritoiminnassa melko vähäistä. Samoin monilla paikkakunnilla toritoiminta on hiljentynyt ja keinoja asiantilan korjaamiseksi on mietitty laajasti. Tässä TK:n malli suomalaisen torikaupan nostamiseksi uuteen kukoistukseen:

Perusmalli ja miten eri tahot siitä hyötyvät

TK:n malli on ideoitu keski-eurooppalaisen mallin mukaan soveltaen sitä oloihimme. Kaiken perustana on järkevä ja säännöllinen alueellinen kierto eli ns. toripäivät isolla T:llä. Monissa Keski-Euroopan maissahan on selvästi vähemmän yleismarkkinatapahtumia, mutta niitä korvaavat vahvat ja säännölliset toripäivät. Sama kauppias harvoin kiertää 150 km kauempaa kotoaan, vaikka myykin joka päivä eri paikkakunnalla. Tällöin isot, säännölliset, viikottain toistuvat ja hyvin tiedotetut alueelliset toripäivät korvaavat hajanaisesta sijoittuvat pitkien välimatkojen päässä toisistaan sijoittuvat markkinat. Kauppiaalle tämä on selkeä etu: kuljetuskustannukset alenevat siirtymätaipaleiden ollessa kohtuullisia, toripäivien paikkakustannukset ovat selvästi alhaisempia mitä markkinoilla, vakioasiakaspiirin muodostuminen mahdollistuu, majoituskustannukset jäävät lähes kokonaan pois, kun melkein aina voi yöpyä ja toimia omasta kotipaikastaan jne… Kauppiaille edut ovat siis merkittäviä. Järkevän kierron kautta kauppias voi nostaa omaa elintasoaan ja elämänlaatuaan. Tämä on myös parhain tapa nostaa ammatin arvostusta.

Mitä torien ylläpitäjät ja asiakkaat hyötyvät?

Pystytään selvästi osoittamaan, että tällä hetkellä isoimpien asutuskeskusten kauppatoreja lukuunottamatta eivät torit jaksa houkutella kauppiaita ja asiakkaita niin paljon, että torit toimisivat kunnolla kaikkina toripäivinä. Niinpä olisikin parempi, että voimavarat keskitettäisiin yhteen selvästi muita voimakkaampaan toripäivään, vaikka tori voi toki olla auki muinakin päivinä. Säännöllisesti toistuva ja paikkakunnan palveluvalikoimaa merkittävästi nostava toripäivä kiinnostaisi kyllä asiakkaita ja antaisi heille selvästi lisää valinnanvaraa. Kun edellä mainittu käytäntö vielä liitetään järkevällä tavalla yhteistyössä alueen naapurikuntien kanssa toteutettuun torikiertoon, niin on ihme, jollei tuloksia ala näkymään. Torien ylläpitäjät voisivat olla tyytyväisiä vilkkaaseen ja kaupunkikuvaa kohottavaan toriinsa ja paikkamaksutulotkin kasvaisivat myyntipaikkojen käydessä kaupaksi. Katso myös Tori- ja markkinakaupan ammattikoulutuksen järjestäminen