Edunvalvonta-asiat

Edunvalvonta-asiat

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö edustaa tasapuolisesti kaikkia alan sidosryhmiä: kauppiasyhdistyksiä, tapahtumajärjestäjiä ja torien ylläpitäjäyhteisöjä.

Keskusjärjestö on sitoutumaton ja riippumaton tori- ja markkinakaupan edunvalvoja, jonka toiminta perustuu avoimeen tiedottamiseen. Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö on myös Tapahtumateollisuus ry:n jäsen ja sen toimialajärjestö.

Tavoitteeet:

  • eri sidosryhmien välisen yhteistyön tiivistäminen
  • alan tiedotus- ja julkaisutoiminnan lisääminen
  • alan neuvonta- ja koulutustoiminnan tehostaminen
  • alan tutkimustoiminta.

Konsultointi:

Kun tarvitsette apua suunnitellessanne tori- ja markkinakauppaan liittyviä asioita, niin ottakaa yhteyttä Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestöön.

Keskusjärjestöllä on käytettävissään maan huippuosaaminen ja runsaasti tieto-taitoa juuri teille parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Keskusjärjestöllä on runsaasti kokemusta niin erilaisista toiminnallistamisratkaisuista kuin fyysisistä toteutuksistakin. Tyypillisiä konsultointikohteita ovat mm. toritoiminta osana keskustan kokonaiskehittämisprojektia, yksittäisten torien kehittämissuunnitelmat ja alueelliset kehittämisprojektit (myös EU:n tukemat), markkinatapahtumien organisointi ja erilaisten yhteistyösopimusten neuvottelu.