Edunvalvonta

tk_LOGOTori- ja Markkinakaupan Keskusjärjestö edustaa tasapuolisesti kaikkia alan sidosryhmiä ja huolehtii alan edunvalvonnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö on myös Tapahtumateollisuus ry:n jäsen.

Tori- ja markkinakauppa on maamme vanhin kaupankäynnin muoto. Tori- ja markkinakauppa onkin ollut voimakkaassa vuorovaikutussuhteessa koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Monien murrosvaiheiden kautta on päädytty nykytilanteeseen, jossa tori- ja markkinakauppa muodostaa tärkeän jakelukanavan lukuisille pienyrittäjille. Samalla se tarjoaa vuosittain miljoonille suomalaisille monia mukavia elämyksiä sukupolvesta toiseen.
Suomalainen tori- ja markkinakauppa lyhyesti tilastoina:

  • n. 300 kauppatoria
  • n. 500 markkinatapahtumaa vuosittain, lisäksi lähes yhtä paljon messuja, festejä ja muita suuria yleisötapahtumia
  • n. 300 eri markkinajärjestäjää
  • n. 1000 ammattimaista päätoimista torikauppiasta
  • n. 7000 osa-aikaista tori- ja markkinakauppiasta. Tähän ryhmään kuuluu mm. maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittajia, käsityöläisiä, (kesä) sesonkikauppiaita sekä kiinteitä yrittäjiä, jotka täydentävät toimeen tuloaan kiertämällä joitain markkinoita jne..

Huom! Kaksi koronavuotta epäoikeudenmukaisine rajoituksineen vaikutti erittäin haitallisesti markkinaelinkeinoon. Tämän jälkeenkin Ukrainan sota, energiakriisi ja talouden taantuma ovat kaikki vaikuttaneet negatiivisesti myös tori- ja markkinakauppaan.