Edunvalvonta

tk_LOGOTori- ja Markkinakaupan Keskusjärjestö edustaa tasapuolisesti kaikkia alan sidosryhmiä ja huolehtii alan edunvalvonnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tori- ja markkinakauppa on maamme vanhin kaupankäynnin muoto. Tori- ja markkinakauppa onkin ollut voimakkaassa vuorovaikutussuhteessa koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Monien murrosvaiheiden kautta on päädytty nykytilanteeseen, jossa tori- ja markkinakauppa muodostaa tärkeän jakelukanavan lukuisille pienyrittäjille. Samalla se tarjoaa vuosittain miljoonille suomalaisille monia mukavia elämyksiä sukupolvesta toiseen.

Suomalainen tori- ja markkinakauppa lyhyesti tilastoina:

  • n. 400 kauppatoria
  • n. 600 markkinatapahtumaa vuosittain, lisäksi lähes yhtä paljon messuja, festejä ja muita suuria yleisötapahtumia
  • n. 350 eri tapahtumajärjestäjää
  • n. 1000 ammattimaista päätoimista torikauppiasta
  • n. 7000 osa-aikaista tori- ja markkinakauppiasta. Tähän ryhmään kuuluu mm. maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittajia, käsityöläisiä, (kesä) sesonkikauppiaita sekä kiinteitä yrittäjiä, jotka täydentävät toimeen tuloaan kiertämällä joitain markkinoita jne..

Huom! Kaksi koronavuotta rajoituksineen vaikutti erittäin haitallisesti koko tapahtuma-elinkeinoon ja pitkäaikaiset vaikutukset ovat vielä osittain epäselvät.