Rekisteriseloste – Asiakasrekisteri

Rekisteriseloste

Viimeksi päivitetty 21.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy
PL 58 (Merstolantie 27), 29201 Harjavalta, Suomi

Puhelin: +358 20 749 8700
Sähköposti: tmk@markkina.net

2. Rekisterin nimi

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:ltä tilaamien myyntipaikkojen, palveluiden ja tuotteiden laskuttamiseksi ja toimittamiseksi sekä muihin yhteydenottoihin. 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
Asiakasnumero
Yrityksen/yhteisön nimi
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Y-tunnus
Myyntiartikkeli
Lehti-, kalenteri- ja nettipalvelutilaukset
Laskutiedot
Myyntipaikkavaraukset
Mahdollinen kauppiasyhdistyksen jäsenyys

5. Henkilötietojen lisääminen rekisteriin

Henkilötietoja lisätään rekisteriin asiakkaan omasta toimenpiteestä esimerkiksi TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n palveluiden ja tuotteiden tilaamisen yhteydessä, sekä mahdollisen kauppiasyhdistyksen tekemän tilauksen yhteydessä. Lisäksi tietoja lisätään rekisteriin asiakkaan yleiseen toimeen perustuvasti esim. torin ylläpitäjät ja markkinoiden järjestäjät.

6. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Elintarvikemyyjien tietoja tullaan luovuttamaan tapahtumaan osallistuvilta yrittäjiltä kyseisen tapahtumapaikkakunnan elintarvikevalvonnalle. Jos asiakas on tilannut myyntipaikan tapahtumaan jonka vastuullinen järjestäjä on kolmas osapuoli (esim. Helsingin kaupungin markkinat), niin tapahtumaan osallistuvien asiakkaiden tietoja luovutetaan myös vastuulliselle järjestäjälle. Tietoja voidaan myös luovuttaa mm. tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Asiakkaan nimi ja puhelinumero voidaan myös luovuttaa lyhyt aikaista käyttöä varten yhteismarkkinoinnin järjestämiseksi esim. maakuntalehdessä. Muuten henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n laitteisto ja tietoverkko, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Varmuuskopiot säilytetään lukituissa tiloissa.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.