Yleisötilaisuuksien rajoituksia lievennetään elokuussa KAIKEN PERUSTANA THL:N JA OKM:N YLEISLUONTOINEN JA MELKOISEN TULKINNANVARAINEN OHJEISTUS TOUKOKUULTA

Yleisötilaisuuksien rajoituksia lievennetään elokuussa KAIKEN PERUSTANA THL:N JA OKM:N YLEISLUONTOINEN JA MELKOISEN TULKINNANVARAINEN OHJEISTUS TOUKOKUULTA

Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset elokuun yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan. Yli 500 hengen tilaisuuksia voi järjestää, jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Rajoitusten lieventyessä tapahtumajärjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu entisestään. Päätöksiä tarkastellaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu heinäkuun aikana merkittävästi huonompaan suuntaan.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 1.7.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 500 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.–31.8.2020 välisenä aikana.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antaman koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen mukaisesti.

Ohjeessa kehotetaan mm. huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä pitäisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Aluehallintovirastojen 1.7.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.8.2020–31.8.2020 ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja määräykset löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille turvallisuuden varmistamiseksi

Yli 500 henkilön yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla. Tämän vuoksi tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin. Tapahtumajärjestäjä voi järjestää eriyttämisen, alueiden välillä liikkumisen ja alueelle sallitun enimmäishenkilömäärän harkintansa mukaan siten, että järjestelyt tosiasiassa mahdollistavat THL:n ja OKM:n ohjeen noudattamisen.

Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä altistuneiden määrää voidaan vähentää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Kaikki yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, joihin osallistuu enintään 500 henkilöä ovat sallittuja. Hallitus suosittelee, että niissäkin noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta.
Yhteenveto alue-hallintovirastojen määräyksistä ja halli-tuksen suosituksista
Aluehallintovirastojen määräykset ovat velvoittavia silloin, kun:

 • sisätiloissa tai alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestetään elokuussa 2020 yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous.

Aluehallintovirastojen määräykset eivät velvoita, mutta aluehallintovirastot ja valtioneuvosto suosittelevat, että ohjeita noudatetaan silloin, kun:

 • elokuussa järjestetään yleisötilaisuus tai yleinen kokous, johon osallistuu alle 500 henkilöä
 • kyseessä on yksityistilaisuus (esimerkiksi häät, hautajaiset, juhlat jne.)

Vaikka koronavirusepidemia on Suomessa laantumassa rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen vuoksi, uhka epidemian uudelleen kiihtymisestä on edelleen olemassa. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat joutua myöhemmin heinäkuussa muuttamaan elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Julkaisemme määräyksiimme liittyviä tulkintoja verkkosivuillamme usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkinnat voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa. Aluehallintovirastot eivät myönnä määräystensä osalta poikkeuslupia tai käsittele tapahtumajärjestäjien suunnitelmia tapahtuman järjestämisestä.

Lisätietoja:

Puhelin 0295 016 666, sähköposti: koronainfo@avi.fi

Usein kysytyt kysymykset: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset


Tervettä maalaisjärkeä tulkintoihin ja soveltamiseen

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö ja TMK ovat käyttäneet valtavasti aikaa ja resursseja saadakseen huomioiduksi myyntitapahtumien eli käytännössä markkinoiden ja messujen omituisen tilanteen. Tällä hetkellä kaikki suuret yleisötapahtumat ovat viranomaisten käsittelyssä samaa isoa ”massaa” vaikka kaikki tunnustavat, että myyntitapahtumien tilanne on täysin erilainen kuin vaikka festivaalien, konserttien ja urheilukisojen suhteen. Kaikki työ tuntuu valuneen hukkaan ja AVI:n tuorein päätös vain vahvistaa sitä. Avin päätöksessä ja ohjeistuksessa viitataan voimakkaasti THL:n ja OKM:n toukokuussa tekemään ohjeitukseen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä. Ohjeistuksessa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta se jättää kovin paljon tulkinnanvaraa ja tietyllä tavalla jättää tapahtumajärjestäjät yksin tulkitsemaan ohjeita. Avi:t kun eivät suostu käsittelemään yksittäisten tapahtumien asioita vaan puhuvat aina vain yleisellä tasolla.

Tässä TMK:n neuvot tapahtuma-järjestäjille:

 1. valmistautukaa siihen että epidemia pitkittyy ja ohjeistuksen kanssa voidaan joutua elämään vielä vuosien ajan.
 2. Älkää pelästykö hankaliksi miellettyjä kohtiakaan vaan pyrkikää soveltamaan niitä mahdollisimman käytännönläheisesti
 3. Alueellisesti rajatulla ulkotilalla ei tarkoiteta että markkina-alueen olisi pakko olla aidattuna esim.messuaidoin, vaan sitä että se on tietty selkeä tapahtuma-alue esim vaikka kauppatori tai kävelykatu
 4. Tehkää järkevää aluesuunnittelua ja huomioikaa isoissa tapahtumissa mahdollisuus alueiden eriyttämiseen tarvittaessa eli lohkoajattelu silloin kun se on mahdollista ja tarpeen
 5. Tehkää huolella omat turvallisuusohjeet niin asiakkaille, kauppiaille kuin henkilökunnallennekin ja pyrkikää aidosti noudattamaan niitä
 6. Useimmat ohjeistuksessa huomioitavat asiat kuten turvavälit, turvallisuuden valvonta, käsidesit, siivoukset jne… ovat melko helppoja, vaan eivät halpoja, toteuttaa. Varautukaa reippaaseen järjestelykulujen kasvuun
 7. Jos tapahtumassanne joku sairastuu niin Teillä pitää olla kaikkien kauppiaiden ja henkilökunnan yhteystiedot, mutta kaikille avoimilla markkinatapahtumilla ei edellytetä kävijöiden tietojen keräämistä eikä tätä edes salli lakikaan. Altistuneiden jäljitettävyys on yksi suurimmista ongelmista tämänkaltaislla kaupallisilla markkinoilla. Tosin täytyy samaan hengen vetoon todeta, että eipä sitä kukaan tee jättimarketeissa, sisäkauppakeskuksissa tai ravintoloiden ulkoterasseillakaan, joten kaikkea ei voi tapahtumajärjestäjiltäkään vaatia. Riittää kun aidosti yritätte parhaanne.
 8. TMK yrittää auttaa kaikkia maamme tapahtumajärjestäjiä ja jakaa osaltaan ohjeita ja infoa. Malleja löytyy mm. www.markkina.net palvelusta turvaohjeista ja niiden soveltamisesta esim. pelastus- ja turvallisuussuunnitelmiin.

  Ari Kallas