Yhteistyössä Tapahtumateollisuus & Tapahtumaviesti

Yhteistyössä Tapahtumateollisuus & Tapahtumaviesti

Tapahtumateollisuus on viime kesänä perustettu tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö ja Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja. Tapahtumateollisuus edustaa koko tapahtumaelinkeinoa, kaikenlaisia tapahtumasisältöjä ja kaikkia niitä yrityksiä, joiden liiketoiminta syntyy tapahtumista. Järjestön jäsenenä on jo yli 200 yritystä ja tapahtuma-alan yhdistystä, joiden kaikkien tehtävä on tuoda ihmiset yhteen kokemaan elämyksiä, saavuttamaan tuloksia, kasvamaan ja virkistymään.

Tapahtumateollisuus ry
Tapahtumateollisuus ry:n perustamiskokouksesta 10.6.2020

Tapahtumateollisuus syntyi keskelle koronakriisiä ja toiminnan alkutaival on painottunut vahvasti alan edunvalvontaan. Järjestön ensimmäinen tehtävä on ollut koko tapahtumatoimialan tunnetuksi tekeminen ja päätöksentekoa vaativien asioiden vieminen valtakunnan ylimpien päätöksentekijöiden pöytiin. Tapahtumateollisuus toteutti kesällä 2020 toimialatutkimuksen, josta selvisi että tapahtuma elinkeinon vaikutukset ovat valtavat ja merkittävät, mutta vielä ennen viime kesää nämä vaikutukset olivat yhteiskunnassamme tunnistamattomissa ja hajallaan.

Edunvalvonnan rinnalla järjestössä on luotu tapahtuma-alalle vaikuttavaa verkostoa. Tapahtumateollisuuden jäsenet pääsevät verkostoitumaan ja kohtaamaan toisensa monenlaisessa järjestötoiminnassa, jossa on mahdollisuus luoda uusia kontakteja, kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa ja saada tukea sekä näkemystä alan kollegoilta.

Tapahtumateollisuuden tehtävänä on vahvistaa tapahtumaelinkeinoa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle. Lähiajan tavoitteina on varmistaa toimialan selviytyminen koronakriisistä ja luoda edellytykset sille, että ala palaa kannattavan kasvun uralle, jolla se on viime vuodet ollut. Tapahtumaelinkeinon yhtenäisyyttä on lisättävä ja tehtävä toimiala tunnistetuksi ja tunnustetuksi yhteiskunnassamme. Näissä tavoitteissa onnistumalla Tapahtumateollisuus uskoo tapahtumatoimialan olevan yksi Suomeen kasvua, elinvoimaa ja osallisuutta luovista tulevaisuuden avainaloista.