Valtion yleinen kustannustuki 2. nyt haettavissa

TORI- JA TAPAHTUMAELINKEINON TOIMIJOILLA ON NYT MYÖS MAHDOLLISUUS HAKEA VALTION TUKEA

Tori- ja tapahtumaelinkeino ei siis saanut toivomaansa omaa tukimallia niinkuin tehtiin vaikkapa ravintoloille. Uudessa valtion kustannustuessa on kuitenkin huomioitu monia Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön ja Tapahtumateollisuus ry:n painottamia asioita. Tukea voivat nyt saada kaikki yritysmuodot sekä myös yhdistykset ja säätiöt. Empiirisen kokemuksen pohjalta voidaan sanoa, että uusi valtion kustannustuki on kriteereiltään sellainen, että tuki on mahdollinen selvästi aikaisempaa useammalle elinkeinomme toimijalle. Moitteita tulee edelleen tiukahkoista kriteereistä ja vaikeahkosta hakemuksen sähköisestä täyttämisestä. Useimmille asianmukainen täyttäminen edellyttää tilintoimiston tai kirjanpitäjän apua ja huolellista valmistelua ja ohjeiden erittäin huolellista lukua etukäteen. Erityisesti henkilöyrittäjillä eli esim. toiminimillä ongelmana on yksityisnostot eli yrittäjän palkka joka ei näy tulorekisterissä vaan täytyy erikseen osata ilmoittaa. Helpoksi ei tuen saamista ainakaan voi sanoa sillä ainakin ensimmäisten viikkojen aikana hakemusten hylkäysprosentti oli 75% luokkaa.

Uuden kustannustuen hakeminen

Kustannustuen toinen hakukierros on auki 21.12.2020–26.2.2021. Nämä ohjeet koskevat juuri tätä kustannustuen toista hakukierrosta.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

– Yrityksen Verohallinnolle 1.6.2020 ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Valtiokonttorin kotisivuilta löytyy lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu.
– Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukauteen nähden.
– Yrityksellä on palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti. Yrityksen tulee osoittaa, että sen vaikeudet johtuvat koronapandemiasta eivätkä esimerkiksi normaalista kausivaihtelusta.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

Kustannustukilakia ei sovelleta alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Nämä toimialat eivät voi saada tukea edes erityisen painavista syistä.

Tuki- ja vertailukausi

Yrityksen liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla kesä-lokakuun 2020 (tukikausi) ja kesä-lokakuun 2019 (vertailukausi) keskimääräisiä kuukausiliikevaihtoja. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020.

Vertailussa tarkastellaan sekä ALV-ilmoituksella ilmoitettavaa arvonlisäverollista myyntiä että arvonlisäverotonta myyntiä.

Korvattavat kulut

Tukea voi hakea palkkakuluihin (myös yrittäjän palkkakuluihin rinnastettavat yksityisnostot) sekä joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.–31.10.2020. Joustamattomiin kuluihin luetaan mm. vuokrakulut ja muut joustamattomat kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut.

Joustamattomia menetyksiä voivat olla esim. lopullisiksi osoittautuneet ennakkomaksut. Muut korvaukset

Kustannustuen määrästä vähennetään mahdolliset koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset, jos ne korvaavat tukikaudelle kohdistuneita vahinkoja. Muita korvauksia tai tukia ei vähennetä toisella hakukierroksella.

Koronapandemiaan liittyvien EU:n puitetukiohjelman mukaisten valtiontukien enimmäismäärä on kuitenkin 800 000 € per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Kustannustuen enimmäismäärä toisella hakukierroksella on 500 000 € per yritys.

Valtion kustannustuki on siis haettavissa osoitteessa https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/

Täältä löytyvät niin ohjeet kuin sähköinen hakulomakekin. Muistakaa valmistella haku kunnolla ennen kuin alatte täyttää hakemusta. Viimeinen mahdollinen jättöpäivä on 26.2.2021.

Toimikaa siis ripeästi ja tarkistakaa oletteko oikeutettuja tukeen.

Ari Kallas
toiminnanjohtaja