Uusi Ifin tori- ja markkinakaupan keskeytysvakuutus ja pääsyn estymisturva ovat juuri nyt ajan hermolla

Uusi Ifin tori- ja markkinakaupan keskeytysvakuutus ja pääsyn estymisturva ovat juuri nyt ajan hermolla

Markkina-alueita suojataan autoilla, vaunuilla, betoniesteillä ja näkyvällä valvonnalla. Kaikkea ei voi kuitenkaan estää eli kannattaa miettiä mitä se kunkin omalle liiketoiminnalle merkitsee jos myynti jääkin saamatta.

Monikaan suomalainen tapahtumajärjestäjä, puhumattakaan kauppiaista, ei ottanut vakavasti Lontoon tai Pariisin terrori-iskujen vaikutuksia. Ne olivat kaukana suuressa maailmassa, eikä Suomessa uskottu tapahtuvan mitään tämän kaltaista. Berliinin Joulumarkkinoille suuntautunut isku 2016 joulun alla alkoi jo herätellä. Viimeistään karu totuus ”lintukotomme” rauhan järkkymisestä saatiin viime kesänä järkyttävien Turun kauppatorin tapahtumien myötä. Yhtäkkiä betoniporsaat, suoja-aidat, ajoesteet ja näkyvä viranomaisvalvonta tiukkoine määräyksineen oli totta myös meillä. Tämä pakottaa kaikki tapahtumajärjestäjät ja kauppiaat arvioimaan mitä merkitsee, jos vaikka vuoden tärkeimpien tapahtumien myynti tai vaikka kuukauden myynti jää saamatta tai tapahtumajärjestäjien paikkamaksut saamatta. Elämme niin omituista aikaa, että TMK:n aloitteesta hyvässä yhteistyössä Ifin kanssa on tehty kokonaan uusi vakuutus eli ”Tori- ja markkinakaupan keskeytysvakuutus ja pääsyn estyminen -paketti”.

Vakuutuksen kattavuus
Keskeytysvakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon seurauksena aiheutuneen liiketoiminnan keskeytyksen; vakuutuksesta korvataan katemenetystä ja/tai ylimääräisiä kuluja, joilla pienennetään katemenetystä.
Pääsyn estyminen -turva on tarpeellinen silloin kun toiminnan kannalta jatkuva ja esteetön asiakasvirta on keskeistä, esimerkiksi tapahtumissa, torikaupassa ja markkinoilla.

Turvasta korvattava vahinko on määritelty seuraavasti: ”Poliisin tai pelastusviranomaisen antama määräys vaaran torjumiseksi. Määräyksellä kielletään pääsy vakuutuksenottajan toimipaikkaan (tori- tai markkinapaikka tai tapahtuma). Määräys voi perustua esimerkiksi pommiuhkaukseen, myrkyllistä tai haitallista savua muodostavaan tulipaloon lähialueella tai vastaavaan äkilliseen ja ennalta arvaamattomaan tapahtumaan.”

Hinnoittelun ja korvausten pohjana on liikevaihto. Vastuuaika (aika jolta korvausta enintään maksetaan) on 3, 6 tai 12 kk. Omavastuuaika (keskeytys): 1 vrk. Omavastuu (pääsyn estyminen): 400 euroa
Ohessa taulukko jossa hintaesimerkkejä vakuutuksen kustannuksista.

Lisätietoja ja vakuutustarjoukset saat Ifin palvelunumerosta 010 514 1900 tai sähköpostilla yritysmyynti@if.fi

Suosittelemme
Ari Kallas
TMK