Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus täytti 30 vuotta 6.12.2021

Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus täytti 30 vuotta 6.12.2021

MÄÄRÄTIETOISTA TYÖTÄ SUOMALAISEN TORI- JA MARKKINAELINKEINON ETEEN

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus palvelee tänä päivänä kattavasti koko suomalaista tori- ja tapahtumaelinkeinoa ja tuottaa lukuisia elinkeinon kannalta olennaisia peruspalveluita.

TMK:n toimitusjohtaja Ari Kallas muistuttaa, että tämä ei todellakaan ole mikään itsestään selvyys, vaan se on vaatinut vuosikausien määrätietoisen kehitystyön. Koko TMK:ta ei olisi olemassa ilman Markkinaperinteen tuki ry:tä. Yhdistys perustettiin nimensä mukaisesti tukemaan maamme markkinaperinnettä ja taistelemaan alan kehitystä haittaavia epäkohtia vastaan. Kun toimintaa käynnistettiin, niin ensimmäiset jäsenet kunnostivat talkoilla vanhan työmaaparakin ensimmäisiksi toimitiloiksi, yksi toi pöydän, toinen hyllyn, kolmas tuolit jne… ja kaikki tehtiin talkoilla. Rahoitusta toiminnalle haettiin järjestämällä ensiluokkaisen hyviä markkinoita, joissa kaikki järjestelyt hoidettiin viimeisen päälle hyvin. Pian perässä seurasi alan tiedonvälityksen saattaminen kuntoon alkamalla julkaisemaan Markkinaviesti-lehteä ja Suomen Tapahtumakalenteria. Huom! Näiden suora perillinen on nyt kädessänne oleva Tapahtumaviesti ja sähköinen tapahtumatietopalvelu TATI. Tämän jälkeen laitettiin alan arkistot kuntoon ja koottiin usean vuoden työllä alamme oma historiikki ”Markkinat Suomessa keskiajalta talvisotaan”. Tästä alkoi myös alan arkistojen määrätietoinen kokoaminen. Nykyisin arkistoissa on yli 80.000 valokuvaa 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Nykymuotoisen tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen synty ja kehittyminen

Vuonna 1995 tehtiin isot ja rohkeat investoinnit, joilla saatiin palvelukeskukselle asialliset toimitilat Harjavaltaan nykyiselle paikalle. Oma ja tilava rakennus mahdollisti kaikkien alan peruspalveluiden keskittämisen saman katon alle tavalla, joka puolestaan mahdollisti ns. yhden luukun periaatteella tapahtuvan asiakaspalvelun. Idea osoittautui erittäin toimivaksi ja nykymuotoinen TMK lähti kehittymään ripeästi. Uusia toimintoja tuli mukaan vuosittain ja TMK:lla työskentelevien henkilöiden määrä kasvoi tasaisesti. Vuodesta 1998 myös Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön toimitilat ja palvelut tulivat osaksi palvelukeskusta. Lisätoiminnot tarvitsivat lisärahoitusta ja tätä saatiin mm. kehittämällä kalustomyyntiä myyntiautoista telttoihin ja kaikkeen mitä liikkuvassa kaupankäynnissä ylipäätään tarvitaan.

Tosin kasvun inhimillinen hintakin oli kova ja moni alkuperäisistä perustajajäsenistä uupui matkalle ja siirtyi muihin töihin. Suuri muutos oli edessä vuonna 2013, kun kaikki varsinainen toiminta keskitettiin TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n alle ja yhdistys jäi puhtaasti aatteelliseksi toimijaksi vaikuttamaan taustalle. TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:llä onkin juuret vahvasti alan yhdistystoiminnassa ja sen yhtiöjärjestykseen on kirjattuna keskeiseksi tehtäväksi huolehtia suomalaisen tori- ja tapahtumaelinkeinon elinvoimaisuudesta ja kehittämisestä.

Nykyisin TMK:llä on vakituisesti ja osa-aikaisesti töissä noin 70 elinkeinomme ammattilaista. Näiden voimin pyöritetään kaikki alan peruspalvelut, järjestetään vuosittain lähes sata markkinatapahtumaa, huolehditaan mittavasta julkaisutoiminnasta ja merkittävästä osasta elinkeinon kalustomyynnistä. Onnea pirtsakalle kolmekymppiselle, jolla on mittava työsarka huolehdittavanaan. Erityisiä juhlia ei nyt järjestetty, vaan TMK juhli töiden merkeissä! On upeaa nähdä, kun tapahtuma-ala alkaa toipumaan koronarajoitusten aiheuttaman seisokin jäljiltä ja sopeutuu aina kulloiseenkin aikaan.

Ari Kallas
TMK