Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö tarjoaa uusille jäsenille 1. vuoden ilman jäsenmaksua ja liittymismaksua

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö tarjoaa uusille jäsenille 1. vuoden ilman jäsenmaksua ja liittymismaksua

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö piti sääntömääräisen vuosikokouksensa 11.4.2018 Raumalla.

Alan arvostusta kohottamassa

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö tekee arvokasta työtä maamme tori- ja markkinaelinkeinon eteen. Elinkeinon arvostus on selvästi kasvussa ja moniin alalle tärkeisiin sidosryhmiin on saatu pitkäjänteisellä työllä luontevat suhteet. Esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriö pyytää nykyisin kiitettävästi lausuntoja aina, kun elintarvikeiden ulkomyyntiä koskevaa lainsäädäntöä tai ohjeistusta muutetaan. Keskusjärjestön erityisasiantuntijat ovat olleet mm. eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavina elintarvikkeiden ulkomyyntiä koskevista asioista. Myös Ympäristöministeriöön ja Työ- ja elinkeinoministeriöön ollaan saatu toimivat suhteet.

Puheenjohtaja Mauno Laihonen

Puheenjohtaja Mauno Laihonen

Yhteistyö ja verkostoituminen voimavarana

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö on onnistunut tekemään yhteistyösopimukset mm. Maaseutukeskusten liiton eli ProAgrian, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taidon, Luomuliiton ja Puutarhaliiton kanssa. Koko tori- ja markkinaelinkeinoa hyödyttäviä yhteistyösopimuksia on tehty mm. If:n,St1:n ja Forenomin kanssa. Nämä yritykset sekä tukevat keskusjärjestön toimintaa että tarjoavat samalla alamme yrittäjille kukin alallaan merkittäviä etuja.

Sopuisa kokous

Varsinainen tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön vuosikokous meni sangen sopuisasti. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaudet vanhalle hallitukselle myönnettiin. Puheenjohtajana jatkaa Mauno Laihonen Tampereen Torikauppiasyhdistyksestä. Ohessa on hallituksen jäsenet yhteystietoineen. He ovat kaikki käytettävissänne alamme asioita koskevissa asioissa. Kuopion pitkäaikainen torivalvoja Kari Laitinen jäi nyt pois siirryttyään sivuun toriasioiden hoidosta ja hänen tilalleen valittiin kaupunkien edustajaksi Janne Saksala Tampereelta.

Uusille jäsenille ensimmäinen jäsenvuosi ilman jäsenmaksua ja liittymismaksut kokonaan pois

Keskusjärjestön käytännön asioiden hoito on keskitetty Tori- ja markkinakaupan palvelukeskukseen Harjavaltaan puh. 020 749 8700 ja keskusjärjestön toiminnanjohtajana toimii edelleen Ari Kallas puh. 020 749 8711. Ari Kallas toivottaakin kaikki maamme tori- ja markkinaelinkeinon kehittämisestä kiinnostuneet tahot mukaan keskusjärjestön toimintaan! Pieni 110 euron jäsenmaksu ei ainakaan voi olla esteenä, sillä kokous pääyyi että uudet jäsenet saavat ensimmäisen jäsenyysvuotensa ilman veloitusta ja samalla liittymismaksuista luovuttiin kokonaan. Kallas korostaa keskusjärjestön merkitystä aina, kun tarvitaan tietoa alamme asioista. Pyörää on turha keksiä aina uudelleen.

Ari Kallas