Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö on Tapahtumateollisuuden jäsen ja aktiivinen toimija — Tavoitteet kevään 2023 eduskuntavaaleihin

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö on Tapahtumateollisuuden jäsen ja aktiivinen toimija — Tavoitteet kevään 2023 eduskuntavaaleihin

Tapahtumateollisuus ry on julkistanut tavoitteensa kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Järjestön tärkeimpänä tavoitteena on, että alalle luodaan kasvusopimus, jolla vahvistetaan elinvoimaa ja työllisyyttä kaikkialla Suomessa.

Tapahtumateollisuus ry on linjannut kasvusopimukseen kolme teemaa:

  • Toimialaymmärryksen keskittäminen hallinnossa ja elpymisen tukeminen
  • Ratkaisut työllisyyteen ja osaamiseen yhdessä rinnakkaistoimialojen kanssa
  • Globaali edelläkävijyys ja kansainvälinen kasvu

Kasvusopimuksen tueksi tarvitaan myös uudistukset tartuntatautilakiin ja kokoontumislakiin. Tapahtumaelinkeinoa ja toimialaa ei tunnisteta nykyisessä lainsäädännössä. Molemmat lait tulee uudistaa siten, että ne tunnistavat 2000-luvulla voimakkaasti kasvaneen ja ammattimaistuneen toimialan. 

Voit tutustua Tapahtumateollisuuden eduskuntavaaliteemoihin tarkemmin täällä.