Tori- ja markkinakaupan hätähuuto – VETOOMUS TORI- JA MARKKINAKAUPAN TULEVAISUUDEN PUOLESTA

Tori- ja markkinakaupan hätähuuto – VETOOMUS TORI- JA MARKKINAKAUPAN TULEVAISUUDEN PUOLESTA

KORONARAJOITUKSET KOETTELEVAT TORI- JA MARKKINAKAUPPAA KOVALLA KÄDELLÄ –  ALAN TOIMIJAT TARVITSEVAT TUKEA SELVITÄKSEEN

Koronatilanteen kääntyminen huonompaan edellyttää ilman muuta päättäjiltä vakavia toimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi. Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö on kuitenkin huolestuneena seurannut rajoituspäätösten lamaannuttavia vaikutuksia pienyrittäjille sekä alan verkostotoimijoille pidemmän aikaa. Viimeisimpien päätösten myötä alan kestokyky on vaarassa murentua. Viime päivinä voimaan astuneet uudet rajoitukset satuttavat alamme toimijoita nyt ennennäkemättömällä voimalla. Vetoamme maamme päättäjiin tulevaisuuteen katsovalla vakavalla sanomalla kaupankäynnin avaamisen puolesta.

Rajoitukset ovat sulkeneet lähes kaikki maamme ulkomarkkinatapahtumat ja joulutorit, jotka edustivat elinkeinonharjoittajille tärkeän sesongin tuomaa toivoa pitkittyneen synkän ajan keskellä. Tiukkojen rajoitusten kohdentaminen tällä tavalla on herättänyt järjestössä sekä alalla ihmetystä ja järkytystä — miten on mahdollista, että tiukasti THL:n ja OKM:n ohjeita noudattavat ulkomyyntitapahtumat ovat päättäjien mielestä vaarallisempia kuin vaikkapa sisäkauppakeskukset tai anniskeluravintolat, jotka saavat edelleen toimia lähes entiseen tapaan. Monessa muussa Euroopan maassa, kuten vaikkapa Saksassa, ulkomarkkinat saavat olla tiukoin rajoituksin avoinna, mutta sisäkauppakeskukset ja ei-välttämättömät liikkeet ovat suljettuina. Suomessa asia on juuri päinvastoin. Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön mielestä markkinat tulisi rinnastaa kauppakeskuksiin. Kymmenet tai jopa sadat pienet yrittäjät yhdessä muodostavat tarjonnallaan kaupallisen säännöllisesti toistuvan ”ulkoilmakauppakeskuksen”.

Rajoitukset vääristämässä markkinaa merkittävästi
Kaupallisiin myyntitapahtumiin kohdistuneet rajoitteet ovat nyt vääristäneet merkittävästi kilpailua. Maassamme tuhannet mikro- ja PK-yritykset ovat valinneet myyntikanavakseen torit, markkinat ja tapahtumat, jolloin he ovat nyt ennennäkemättömän vakavissa vaikeuksissa koronarajoituksista johtuen. Samanaikaisesti suuret kaupan alan toimijat kuten Kesko, S-ryhmä, Tokmanni jne. tekevät ennätystuloksia ja nauttivat huomattavista asiakasmääristä miltei rajoitusten ulottumattomissa. Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön havainto on, etteivät rajoituksista päättävät henkilöt ole ymmärtäneet kuinka laajoja ja haitallisia rajoitusten suorat ja välilliset vaikutukset ovat.


Ajatushautomo DFF:n aluekehitysasiantuntijana ja Turun yliopiston tutkijana toimiva Pekko Lindblom arvioi alan rajoitusten suuntaamisessa olevan merkittävä rakenteellinen ongelma. Hän mainitsee, että rajoitustoimista johtuen niin tapahtuma- ja kulttuurialan kuin myös tori- ja markkinakaupan toimialan kärsimien tappioiden vaikutukset tulevat olemaan järjestömme alustavia arvioita suurempia. Lindblomin mukaan liiketoiminnan elpymisen ei voida olettaa tapahtuvan alalla ilman merkittävää erityisesti tälle sektorille suunnattua tukea. Hän arvioi ettei pienyrittäjien kestokyky riitä odottamaan asiakasvirtojen palaamista markkina- ja tapahtuma-alalle ilman tukitoimia edes toimivan rokotteen tulon tilanteeseen asti, koska asiakkaiden luottamuksen kohentuminen ja ostovoiman palaaminen on asteittaista. Pekko Lindblom pitää rajoitteiden tällaista suuntaamista tapahtuma- ja kulttuurialalle kohtuuttomana, koska rajoituksia noudattaen on jo saatu hyviä kokemuksia. Lisäksi mahdolliset toimijoiden sopeuttamispäätökset saattavat johtaa kuitenkin liiketoiminnan lopettamiseen ja Lindblomin mukaan toimijoiden paikka voi jäädä alalla tyhjäksi. Maaliskuun puolen välin jälkeen tori- ja markkinakaupan sektorilla on joutunut lopettamaan jo noin 1500 yritystä ja noin 3000 henkeä on jäänyt työttömäksi. Lopettamiset ja irtisanomiset tapahtuvat pääosin pienen kokoluokan yrityksissä ja ympäri maata pienissä erissä, jolloin vaikutukset eivät paljastu heti yhtä räikeästi kuin suurempien toimijoiden kohdalla. Lindblom korostaa myös markkinakaupan kulttuuristen arvojen, kuten perinnetuotteiden ja kaupankäynnin traditionaalisen muodon itseisarvoista merkitystä Suomelle.

Laillisen elinkeinon harjoittamisen estäminen on korvattava
Esimerkiksi ravintolaelinkeinolle rajoituksista aiheutuneita menetyksiä on jo korvattu monin eri tavoin. Tapahtumaelinkeinossa ja erityisesti tori- ja markkinakaupassa monikaan yrittäjä tai yhteisö ei ole saanut juuri mitään tukia, vaikka ne ovat eniten ja pisimpään kärsineet rajoituksista. Minkään muun elinkeinon perustuslaillista oikeutta elinkeinonharjoittamiseen ei ole rajoitettu yhtä laajasti ja pitkään. Kuvaavaa on, että maamme noin 1500:sta vuosittaisesta myyntitapahtumasta, joista suuri osa markkinoita, on joutunut kokonaan peruutetuiksi rajoitusten takia peräti noin 1200. Monet perinteikkäät markkinat ovat vaarassa loppua pysyvästi kokonaan, koska järjestäjät ovat yhtä vakavissa ongelmissa kuin alamme kauppiaat.

Valtion yleisen kustannustuen myöntämisen kriteerit oli tehty sellaisiksi, että alamme toimijoiden oli käytännössä mahdotonta saada tukea, vaikka monilla yrityksillä liikevaihto on laskenut yli 90 %.

Voimakas vetoomus päättäjille
Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö vetoaa nyt voimakkaasti maamme päättäjiin ja vastuunkantajiin seuraavin huomioin:

1) TUKIMEKANISMIT
Tapahtumaelinkeinon sekä tori- ja markkinakaupan toimijoille tarvitaan pikaisesti omia tukimekamismeja. Tuki on rakennettava sellaisilla kriteereillä, että sitä on mahdollista saada yritysmuodosta riippumatta ja myös kärsineiden toimijoiden asema on huomioitava.
Jos tukea ei saada niin merkittävä määrä alamme toimijoista ei selviydy rajoitusten ylitse.

2) KAUPANKÄYNNIN LUOKITTELU
Säännöllisesti toistuvat markkinat pitäisi luokitella lainsäädännöllisesti toistuvaksi normaaliksi kaupankäynniksi aivan kuten arkitorit, kiinteät liikkeet tai sisäkauppakeskuksetkin.
Nykyinen määrittely jossa markkinat ja vastaavat myyntipaikat luokitellaan kategorisesti tapahtumiin ei ole oikea.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia
Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö vetoaa voimakkaasti samalla kaikkiin suomalaisiin, jotta käyttäytyisimme vastuullisesti ja noudattaisimme yhteisiä turvaohjeita. Meidän on opittava elämään koronan kanssa ja toimimaan siten, että omalla toiminnallamme minimoimme turvallisuusriskit, silti tinkimättä liikaa normaalista elämästä.


Suomalaisen tori- ja markkinakaupan puolesta

Ari Kallas
toiminnanjohtaja
TORI- JA MARKKINAKAUPAN KESKUSJÄRJESTÖ                   
020 749 8711 puh
ari.kallas@markkina.net
www.markkina.net


taustatietoa suomalaisesta tori- ja markkinaelinkeinosta:
https://www.markkina.net/tietoa-tori-ja-markkinaelinkeinosta/

valokuvia suomalaisesta tori- ja markkinaelinkeinosta
https://www.markkina.net/tmk-kuvakirjasto/