TMK Kuvakirjasto

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy kuvakirjastopalvelun käyttöoikeusohjeet

Photo, vector icon

 

1. Mihin kuvia saa käyttää?

Kuvat on jpg-muodossa ja tarkkuudeltaan 300 dpi. Palvelun käyttäjä voi maksutta imuroida itselleen kopiot kuvakirjaston kuvista ja käyttää niitä omissa julkaisuissa. Myös sanoma- ja aikakauslehdet voivat käyttää näitä kuvia Internet-sivuillaan, julkaisuissaan yms.

Käyttäessäsi kuvaa sinun tulee kuitenkin mainita kuvan tekijänoikeuden haltija ja www.markkina.net kuvan lähteenä (www.markkina.net, TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy )

2. Mihin ei saa käyttää?

Palvelun käyttäjä ei saa käyttää kuvakirjastosta hankkimiaan kuvia niin, että se tuottaisi hänelle taloudellista hyötyä. Palvelun käyttäjä ei saa myydä kuvakirjaston kuvia eteenpäin eikä tehdä näistä kuvista omaa vastaavanlaista julkista kuvakirjastopalvelua. Palvelun käyttäjä ei saa käyttää kuvia niin, että ne loukkaisivat kuvien tekijöiden respektioikeuksia. Toisin sanoen kuvia ei saa tuottaa yleisön saataviin kuvien tekijöitä loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.