Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö liittyi elinkeinon uuden edunvalvojan Tapahtumateollisuus ry: n jäseneksi

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö liittyi elinkeinon uuden edunvalvojan Tapahtumateollisuus ry: n jäseneksi

Tapahtumaelinkeino kokoaa voimiaan. Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö liittyi elinkeinon uuden edunvalvojan Tapahtumateollisuus ry: n jäseneksi

Ei niin pahaa, että ei jotain hyvääkin, kuuluu vanha suomalainen sananlasku. Tämä pätee myös koronaepidemiaan liittyvien raskaiden rajoitusten pahasti runtelemaan tapahtumaelinkeinoon. Yhteinen hätä on saanut elinkeinossa toimivat moninaiset toimijat huomaamaan yhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan merkityksen. Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö on vuodesta 1998 alkaen ollut lähes yksinään puolustamassa suomalaista tapahtumaelinkeinoa kaikin käytettävissään olevin resurssein. Nyt kesäkuussa 2020 perustettiin uusi Tapahtumateollisuus ry 44 alan merkittävän toimijan voimin. Nyt jo yli 180 alan merkittävää toimijaa on liittynyt uuteen Tapahtumateollisuus ry:hyn, joukossa siis myös Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö, joka yrittää kaikin tavoin auttaa omalla kokemuksellaan ja tiedoillaan erityisesti tori- ja markkinaelinkeinosta.

Tapahtumateollisuus ry luovutti esityksen tapahtuma-alan tukemisesta elinkeinoministeri Mika Lintilälle 4.9.2020 järjestetyssä koko suomalaisen tapahtuma-alan ensimmäisessä yhteisessä mielenilmauksessa.

Tapahtumatoimialan yhteen kokoava voima ja edunvalvoja

Tapahtumateollisuus on nykyisin yli 2,35 miljardin euron arvoinen valtakunnallinen toimiala. Tapahtumateollisuus ry on koko tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö ja sen tehtävänä on edistää koko tapahtumateollisuuden elinkeinotoimintaa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle.

Mitä on Tapahtumateollisuus?

Tapahtumateollisuuden viitekehyksessä tapahtuma on aikaan ja tilaan sidottu, suunniteltu ja tavoitteellinen tilaisuus, joka on suunnattu joillekuille, joiden arkirutiinien ulkopuolella tapahtuma on. Tapahtuma voi olla kertaluonteinen tai toistuva, ja se voi tapahtua joko fyysisessä tai virtuaalisessa tilassa. Tapahtumateollisuus on tämänkaltaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvää ammattimaista ja elinkeinotoimintaa, josta syntyy liikevaihtoa. Tapahtumateollisuus ry toteutti toimialatutkimuksen yhteistyössä Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. Tutkimuksen ensimmäisen osan raportissa määritellään tapahtumatoimialaa ja sen sisältöjä. Tutkimuksen loppuraportissa esitellään tutkimuksen tulokset sekä alan kehitysindeksit viimeisiltä vuosilta. Tutkimus antaa myös ennusteen koronakriisin taloudellisista vaikutuksista kuluvana vuonna.

Tapahtumateollisuuden koko ja vaikutukset

Tapahtumateollisuudessa toimii vähintään noin 3200 yritystä valtakunnallisesti. Toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa ja se työllistää vakituisesti 20 000 ihmistä. Tilapäisiä työntekijöitä työllistyy alalla vuosittain jopa 175 000. Tapahtumatoimiala on ollut viimeiset vuodet vahvassa kasvussa niin alalla toimivien yritysten, alan kokonaisliikevaihdon kuin kannattavuudenkin mittareilla tarkasteltuna.

Tapahtumateollisuudella on merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia ainakin majoitus-, ravitsemis-, liikennöinti-, ja vähittäiskaupan aloille. Tapahtumat ovat myös väline liiketoiminnan, kaupankäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja demokratian vahvistamiseksi.

Tapahtumateollisuuden rakenne

Tällä hetkellä virallinen toimialaluokitus ei tunnista tapahtumateollisuutta omaksi toimialakseen. Alan toimijoita löytyy lukuisista Kauppa- ja yhdistysrekisterin toimialoista teollisuudesta hallinto- ja tukipalvelutoimintoihin, informaatio- ja viestintätoimialoista taiteisiin, viihteeseen ja virkistykseen. Viralliset luokitukset eivät kuitenkaan kuvaa alan erityispiirteitä tai luo käsitystä alasta kokonaisuutena.

Nyt jos koskaan kannattaa liittyä mukaan

Tori- ja markkinakaupan toimijoiden kannattaa järjestäytyä Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön kautta, joka puolestaan edustaa elinkeinoamme Tapahtumateollisuus ry:ssä. Riittävällä järjestäytymisellä saadaan toivottavasti riittävät resurssit koko elinkeinon edunvalvontaan. Jo nyt on saatu aikaiseksi merkittävää vuoropuhelua viranomaisten kanssa, mutta tekemistä riittää, toteaa Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja, Pekka Timonen.

Lisätietoja www.tapahtumateollisuus.fi tai www.markkina.net osoitteesta.

Jarno Vasamaa