Suunnitteilla suomalaiset suurmarkkinat

Suunnitteilla suomalaiset suurmarkkinat

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus on rohkeasti luomassa uutta ja uusia mahdollisuuksia alamme yrittäjille. Suomalaiset Suurmarkkinat- hankkeessa ollaan tekemässä kokonaan uutta laatu- ja sisältöstandardia eikä vain uusia markkinoita.

Taustaa hankkeelle

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus on nykyisin maamme suurin tapahtumajärjestäjä huolehtien vuosittain noin 100 suuresta yleisötapahtumasta. Kaikki TMK:n toiminta perustuu yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Tämä onkin poikinut monenlaista hyvää ja koko joukon maamme parhaita tapahtumia. Hyvin monissa tapauksissa TMK:n yhteistyökumppanina on jokin instituutio, kuten kunta, kaupunki, yrittäjäyhdistys, keskustan kehittämisyhdistys. Kaikissa näissäkin tapahtumissa TMK on taannut järjestelyjen laadun, mainostuksen jne… niin että kauppiaat ovat voineet luottavaisesti osallistua näihin tapahtumiin. Suomalaisten Suurmarkkinoiden hanketta voidaan pitää vain luonnollisena jatkeena tälle jo tehdylle työlle. Nyt TMK etsii myös uusia instituutioita ja paikkakuntia yhteistyökumppaneiksi.

Suomeen tarvitaan sisällöllisesti monipuolisia ja ihmisiä kiinnostavia markkinoita

Tällä hetkellä useimpien maamme markkinoiden ongelmana on sisällön köyhtyminen. Kun monissa tapahtumissa on kauppiaista ylipäätään pulaa, niin lopputuloksena on usein tapahtumia, jossa on aivan liikaa tiettyjä tuotteita. Ei ole kenenkään edun mukaista, että samassa tapahtumassa on vaikka kymmenen lakukauppiasta, kymmenen muikunpaistajaa ja kymmenen samankaltaista tekstiilikauppiasta. Tämä johtaa nopeasti myös suuren yleisön mielenkiinnon hiipumiseen ja negatiivinen kierre on valmis. Suunta voi olla myös aivan toinen. TMK on saanut arvokasta kokemusta Kansainvälisistä Suurmarkkinoista, joiden kiinnostavuus suuren yleisön keskuudessa on ihan muuta kuin useimmilla perinteisillä markkinoilla. Tätä kokemusta on tarkoitus soveltaa nyt myös hankkeessa Suomalaisista Suurmarkkinoista.

Hanke Suomalaisista Suurmarkkinoista

TMK:lla on tarkoitus järjestää jatkossa joka kevät maaliskuusta-toukokuulle ja joka syksy syyskuusta jouluun asti kestävän Suomalaisten suurmarkkinoiden brandin alla olevan ”markkinakiertueen”. Joukossa on paljon vanhoja ja hyväksi havaittuja markkinoita, mutta varmasti myös uusia mielenkiintoisia markkinatapahtumia. Suomalaisten Suurmarkkinoiden pitäisi olla täyttä totta vuonna 2020 eli ensi vuonna.

Sisältö on aivan keskeisessä roolissa eli kuten nimikin kertoo Suomalaisilla Suurmarkkinoilla pääosassa ovat nimenomaan suomalaiset kauppiaat omine erikoistuotteineen. Keskeisenä ideana on saada mukaan edustajat kaikista Suomen maakunnista omine alueellisine erikoisuuksineen. Tarkoituksena on ottaa myös maakuntatunnukset vahvasti käyttöön ja näkyville aivan uudella tavalla. Myös osastojen ulkoasuun ja tuotteiden esillepanoon tullaan kiinnittämään selkeästi aikaisempaa enemmän huomioita ja tietty ”hyvä minimitaso” pitää kaikkien pystyä saavuttamaan.

Liikaa samoja tai samankaltaisia tuotteita ei tulla hyväksymään, vaan tarkoituksena on luoda paikkavarauksiin samankaltainen ennakkovarauksen ja sopimisen yhdistelmä, josta on saatu hyviä tuloksia mm. Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla. Tällöin sopimusteitse voidaan varmistaa tiettyjen yleisön mielenkiinnon kannalta avainyritysten ja tuoteryhmien mukanaolo. Muuten paikat voivat mennä varausmenettelyn kautta kuten tähänkin saakka. Suomessa on valtavasti osaamista ja mielenkiintoisia yrityksiä, jotka pitää saada mukaan tapahtumiin. Tämä tukee niin yrityksiä kuin markkinoitakin joihin ko. yritykset osallistuvat. TMK kannustaa mukana olevia yrityksiä kehittämään aktiivisesti omaa toimintaansa ja perustamaan esim. nettikauppoja toimintansa tueksi ja hyödyntämään sosiaalista mediaa markkinoinnissaan.

Luodaan yhdessä vahva brändi

Suomalaisten Suurmarkkinoiden brandin alla tulee olemaan myös perinteisiä jo olemassa olevia markkinoita, mutta sisällöllisesti aikaisempaa olennaisesti rikkaampina. Suomalaisten Suurmarkkinoiden mainostus- ja tiedotus nostetaan aivan uudelle tasolle eli yhtä kovaan luokkaan mihin on jo Kansainvälisissä Suurmarkkinoissa totuttu.

Paikkamaksut halutaan pitää kuitenkin kohtullisina, niin että kaikki Suomalaisille Suurmarkkinoille mukaan päässeet yrittäjät myös saisivat tehtyä hyvää tulosta ja sitä kautta pääsisivät kehittämään aidosti omaa toimintaansa.Myös TMK:n kantakauppiasjärjestelmään tullee pakostakin muutoksia, sillä nykyisellään se ei sovellu Suomalaisten Suurmarkkinoiden tuleviin käytäntöihin.

Suomalaisista Suurmarkkinoista mahdollisesti myös vientituote

TMK:lta on kovasti tiedusteltu mahdollisuutta toteuttaa Suomalaisia Suurmarkkinoita esim. Saksassa ja Italiassa. Kuka tietää jatkosta, kunhan saadaan Suomalaisten Suurmarkkinoiden ”paletti” kuntoon ja toimimaan ensin kotimaassa kunnolla, myhäilee TMK:n toiminnanjohtaja Ari Kallas. Hän peräänkuuluttaa suomalaisilta tori- ja tapahtumayrittäjiltä nyt rohkeutta ottaa oma kohtalo omiin käsiin ja ryhtyä tuumasta toimeen. Jos mitään ei tehdä niin nykyinen tilanne, jossa kauppiaat ovat passiivisia ja tapahtumat hiipuvia, on tuhon tie. TMK luottaa Suomeen ja suomalaisiin ja uskoo, että pystymme yhdessä ja yhteistyöllä saamaan aikaan jotain sellaista mistä voimme olla kansallisestikin ylpeitä. Suomessa on hieno tori- ja markkinakulttuuri, mutta sen pitää sopetua tähän aikaan ja sen vaatimuksiin säilyttääkseen mielenkiintonsa ja menestyäkseen.

Lisätietoja hankkeesta
Ari Kallas