Rekisteriseloste – Tapahtumanetti

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy
PL 58 (Merstolantie 27), 29201 Harjavalta, Suomi

Puhelin: +358 20 749 8700
Sähköposti: tmk@markkina.net

2. Rekisterin nimi

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n Tapahtumanetin asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:ltä tilaamien myyntipaikkojen, palveluiden ja tuotteiden laskuttamiseksi ja toimittamiseksi sekä näihin liittyviin yhteydenottoihin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
Asiakasnumero
Yrityksen/yhteisön nimi
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Y-tunnus

5. Henkilötietojen lisääminen rekisteriin

Henkilötietoja lisätään rekisteriin asiakkaan omasta toimenpiteestä esimerkiksi TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n palveluiden ja tuotteiden tilaamisen yhteydessä, sekä mahdollisen kauppiasyhdistyksen tekemän tilauksen yhteydessä.

6. Tietojen luovutukset

Elintarvikemyyjien tietoja tullaan luovuttamaan tapahtumaan osallistuvilta yrittäjiltä kyseisen tapahtumapaikkakunnan elintarvikevalvonnalle. Jos asiakas on tilannut myyntipaikan tapahtumaan jonka vastuullinen järjestäjä on kolmas osapuoli (esim. Helsingin kaupungin markkinat), niin tapahtumaan osallistuvien asiakkaiden tietoja luovutetaan myös vastuulliselle järjestäjälle. Asiakkaan nimi ja puhelinumero voidaan myös luovuttaa lyhyt aikaista käyttöä varten yhteismarkkinoinnin järjestämiseksi esim. maakuntalehdessä, jos asiakas ei erikseen sitä kiellä. Muuten henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Hostingpalvelu oy:n laitteisto ja tietoverkko, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Varmuuskopiot säilytetään lukituissa tiloissa.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.