Piristysruiske koko suomalaiselle tori- ja tapahtumaelinkeinolle TMK:N KEHITYSHANKE SAI RAHOITUKSEN BUSINESS FINLANDILTA

Piristysruiske koko suomalaiselle tori- ja tapahtumaelinkeinolle TMK:N KEHITYSHANKE SAI RAHOITUKSEN BUSINESS FINLANDILTA

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestössä ja TMK:lla ollaan oltu tavattoman huolissaan koronarajoitusten vaikutuksista. Kesäkuun lopussa saadun 100.000 euron kehitysrahoituksen avulla pystytään edistämään monia koko elinkeinolle tärkeitä asioita merkittävästi, sekä samalla saamaan TMK:n tori- ja tapahtumaelinkeinon asiantuntijat takaisin töihin.
TMK:n kehitysprojektissa tapahtumaelinkeinolle kehitetään mm. seuraavia asioita:

Tapahtumat ja torit

  1. Tapahtumaturvallisuuden ja turvallisuusohjeistuksen kehittäminen tuleville tapahtumille huomioiden koronaepidemian mahdollinen pitkittyminen. Tämä työ on jo hyvässä vauhdissa ja sen tuloksia julkaistaan jo tässäkin lehdessä,
  2. Kootaan kaikki tapahtumien järjestämiseen liittyvät eri asiat ja viranomaisten ohjeet sekä määräykset yhteen paikkaan, josta ne ovat kaikkien tapahtumajärjestäjien helposti saatavissa/löydettävissä. Käytännössä tiedot tulevat selvitystyön jälkeen nettiin kaikkien halukkaiden käyttöön. Näiden tietojen ja ohjeiden kokoamisessa ja osittain jopa luomisessa, on merkittävä rooli keskusjärjestön Kansallisella tapahtumatyöryhmällä.
  3. Ollaan yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin suomalaisiin markkina- ja messutapahtumien järjestäjiin ja pyritään tiedottamaan/päivittämään heidän tapahtumansa mahdollisimman turvallisiksi ”korona-aikanakin” järjestettäviksi. Samalla selvitetään ja koordinoidaan tulevien vuosien 2021 ja 2022 tapahtumien ajoitusta. Tämä selvitystyö koskee satoja tapahtumia/tapahtumajärjestäjiä. TMK selvittää ja neuvoo. Tapahtumajärjestäjät tekevät kukin omat toimenpiteensä itse.
  4. Tapahtumaelinkeinon kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Selvitetään eri maiden (pääasiassa EU-maiden) tapahtumaelinkeinoa edustavat järjestöt ja yhteisöt sekä kontaktoidaan heitä. Samalla selvitetään eri maiden suurten yleisötapahtumien turvallisuusohjeita ja haetaan ideoita suomalaisen tapahtumaelinkeinon kehittämiseen.
  5. Selvitetään toripäivien ajoitusta valtakunnallisesti. Ensin kerätään tieto nykytilanteesta ja sen jälkeen etsitään maakunnallisesti ratkaisuja, joissa saataisiin aikaiseksi niin asiakkaita kuin kauppiaita paremmin palvelevia ns. toripäiväkiertoja, jossa joka torilla olisi oma ns. päätoripäivänsä kerran viikossa. Samalla tutkitaan eri torien turvallisuustilannetta ja käytäntöjä huomioiden korona-ajan vaatimukset. TMK selvittää ja neuvoo. Jokainen torin ylläpitäjä tekee tarvittavat toimenpiteet itse.

Julkaisut

Tapahtumatietopalvelun kehittäminen eli kehitetään erityisesti tiedon keruuta ja kerätyn tiedon käytettävyyttä. TMK on ainut taho joka kerää tiedot kaikista maamme toreista, markkinoista, messuista ja festivaaleista ja muokkaa tiedon mm. Helsingin yliopiston almanakkatoimisolle edelleen käytettäväksi eri kalentereihin.

Kalustomyynti

  1. TMK:lla selvitetään ja neuvotellaan mitä osia teltta- ja tarvikevalmistuksesta voitaisiin siirtää Suomeen toimitusvarmuuden parantamiseksi. Esiselvityksessä löytyi useita uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, joita pitää kontaktoida ja joiden kanssa pitää käydä perusteellisesti lävitse yhteistyömahdollisuudet
  2. TMK:lla selvitetään mitä uusia tuotteita ja tuoteryhmiä, jotka täydentäisivät hyvin TMK:n kalustomyynnin toimintaa, olisi löydettävissä.

Alan asiantuntijat takaisin töihin

Hankkeen myötä kaikki TMK:lta lomautettuna olleet alamme asiantuntijat pääsevät ainakin osittain takaisin töihin ja monia muitakin elinkeinomme asiantuntijoita työllistyy osaltaan tulevan vuoden aikana, sillä aikaa hankkeen toteutukseen annettiin 2021 kesäkuun alkuun. Hankkeen positiiviset vaikutukset näkyvät monin eri tavoin pitkän ajan kuluessa hyödyttäen koko elinkeinoa. TMK:lla uskotaan vahvasti maamme tori- ja tapahtumaelinkeinon tulevaisuuteen vaikeista ajoista huolimatta.
TT