TMK

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy
(josta yleisesti käytetään vain TMK lyhennettä)

TMK on maamme johtava tori- ja tapahtumaelinkeinon asiantuntija. TMK vastaa maamme tori- ja markkinakaupan ”hermokeskuksen” eli tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen ylläpidosta. Palvelukeskuksen yhteyteen on koottu kaikki alan tärkeimmät palvelut, joita kaikki halukkaat saavat käyttöönsä ns. yhden luukun periaatteella. Nykymuodossaan TMK on palvellut vuodesta 2012, jolloin Markkinaperinteen tuki ry:n toiminnot suurimmalta osaltaan siirtyivät TMK:n osaksi.

TMK:n tausta onkin vahvan yhteisöllinen ja se näkyy toiminnassa monin eri tavoin. TMK ei tavoittele maksimaalista voittoa, vaan koko suomalaisen tori- ja tapahtumaelinkeinon hyvinvointia ja positiivista kehittymistä. TMK huolehtiikin lukuisista tori- ja tapahtumaelinkeinon peruspalveluista, jotka ovat tärkeitä koko elinkeinon kannalta, mutta joista aiheutuu runsaasti kustannuksia muulla toiminnalla katettaviksi.

TMK:n tärkeimmät tulonlähteet ovat tapahtumien järjestäminen, kalustomyynti, tapahtumajulkaisut.

TMK työllistää tälle hetkellä vakituisesti 15 tori- ja tapahtumaelinkeinon asiantuntijaa sekä osa-aikaisesti kymmeniä työntekijöitä tapahtumajärjestelyissä. Välillisesti TMK työllistää valtaisan joukon yrittäjiä ja heidän työntekijöitään sekä alihankkijoitaan suomalaisessa tori- ja tapahtumaelinkeinossa.