Nyt kerätään vuoden 2020 tapahtumatietoja perinteiseen almanakkaan

Nyt kerätään vuoden 2020 tapahtumatietoja perinteiseen almanakkaan

Yliopiston almanakkatoimisto / Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy ja Markkinaperinteen tuki / TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy tekevät edelleen merkittävää yhteistyötä tori- ja markkinatietojen keräämisestä perinteiseen keltakantiseen Yliopiston almanakkaan.

Tietojen keräämisen taustoja

Helsingin yliopiston almanakka on perinteisesti ollut sadoilletuhansille suomalaisille se ainut oikea almanakka, josta on katsottu niin merkkipäivät, kuun vaiheet kuin oman alueen tori- ja markkinatapahtumatkin. Aina 1980-luvulle asti almanakka oli myös maamme tori- ja markkinakauppiaille ehkäpä kaikkein tärkein tiedonlähde myyntipaikoista. Vasta kun Markkinakalenteri ja hieman myöhemmin Markkinaviesti-lehti alkoivat ilmestyä, niin kauppiaille alkoi olla paremmin tietoa myyntitapahtumista. Suurelle yleisölle ja erityisesti ns. ”vanhalle polvelle” almanakka on tänäkin päivänä erittäin tärkeä tiedon lähde.

Tori- ja markkinatietojen hankinnasta Helsingin yliopistolle vastasivat pitkään lääninhallitukset. Vuosikymmeniä sitten tehtävä olikin melko helppo, sillä siihen aikaan toripäivien ja markkinoiden järjestämiseen tarvittiin lääninhallituksen lupa. Vähitellen käytäntö muuttui, eikä tapahtumien järjestämiseen enää tarvittu lääninhallituksen lupaa, ja sitä myöden tapahtumien määrä lähti huomattavaan nousuun. Samalla yliopiston almanakkatoimiston saamat tiedot muuttuivat vuosi vuodelta yhä puutteellisemmiksi. Niinpä vuodesta 2000 asti TMK / Markkinaperinteen tuki ry on huolehtinut myös almanakkaan tulevien tietojen keräämisestä.

Luotettava tieto on kaikkien yhteinen etu

Arvoisat tapahtumajärjestäjät, on todella tärkeää huomioida, että teillä täytyy olla olemassa aina kahden vuoden suunnitelma tulevista tapahtumapäivistä. TMK:n tiedustelulomake kannattaa täyttää huolella, sillä samalla tiedot välittyvät Almanakan lisäksi myös Markkinaviestiin ja TATI – Tapahtumatietopalveluun. Vuoden 2020 Almanakkaan tulevat tiedot tulee toimittaa meille viimeistään 29.3.2019 mennessä.

Ilmoitetut tiedot syötetään tulojärjestyksessä TMK:n tapahtumatietopalveluun, johon kerätään nykyisin reaaliajassa koko ajan tiedot kaikista tiedossa olevista / ilmoitetuista markkinoista, messuista, festeistä sekä toripäivistä. Tietoja otetaan vastaan jatkuvasti, joten järjestäjien kannattaa suunnitella tapahtumien ajankohdat huolella ja hyvissä ajoin. Tämä palvelee sekä tapahtumiin tulevia kauppiaita että suurta yleisöä.