Kansallinen Tapahtumatyöryhmä

Kansallinen Tapahtumatyöryhmä

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö kutsuu koolle Kansallisen Tapahtumatyöryhmän pohtimaan yhdessä ratkaisuja alan ajankohtaisiin haasteisiin.

Kansallisen Tapahtumatyöryhmän koordinoinnista ja kokoon kutsumisesta vastaa Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö. Työryhmään kutsutaan tasapuolisesti edustajia niin tapahtumajärjestäjistä, kauppiasjärjestöistä, kunnalliselta sektorilta kuin muistakin tärkeistä sidosryhmistä. Myös asiasta kiinnostuneita otetaan mukaan mahdollisuuksien mukaan. Samoin eri alojen erityisasiantuntijoita pyydetään mukaan tarpeen mukaan.
Kansallisen tapahtumatyöryhmän keskeisenä tehtävänä on toimia riippumattomana ajatushautomona ja ideoijana samalla luoden valtakunnallisia suosituksia, ohjeita ja toimintaa ohjaavia käytäntöjä.

Kansallisen Tapahtumatyöryhmän työlistalla ovat ainakin:

  • turvallisuuskäytännöt: SPEK ja pelastuslaitosten yhteistyöverkosto tekevät tällä hetkellä omia turvallisuusohjeitaan kuuntelematta tapahtumaelinkeinon edustajia
  • paikanvarauskäytännöt, sähköisen varauksen mahdollisuudet ja uhat
  • suurten yleisötapahtumien merkityksen tiedostaminen koko yhteiskunnassa sekä erityisesti päättäjien keskuudessa
  • tapahtumajärjestäjien yleisen ohjeistuksen eli ”Toimiva tapahtuma” oppaan sisällön kokoaminen
  • tapahtumajärjestäjien yhteistyömahdollisuudet ja ideoiden ”kierrättäminen” niin että ei tarvitsisi aina ”keksiä pyörää uudelleen”
  • tapahtumajärjestäjien koulutuksen organisointi
  • tapahtumaelinkeinosta kiinnostuneiden yrittäjien koulutuksen organisointi
  • tapahtumaelinkeinon tekeminen houkuttelevammaksi yrittäjien ja työntekijöiden keskuudessa

Kokoontuminen Nokian Edenissä ke 24.4.

Jatkosta sovitaan Nokian kokoontumisen yhteydessä. Tarkoituksena olisi kuitenkin että työryhmä kokoontuisi seuraavan kerran syksyllä 2019 myöhemmin sovittuna ajankohtana.

Työryhmän jäsenille tarjotaan veloituksetta kahvitus, ruokailut sekä kylpylän käyttöoikeus kokouksen jälkeen. Matkakorvauksia tai osallistumispalkkioita ei makseta, vaan ne jäävät jokaisen osallistujan oman taustayhteisön huolehdittavaksi. Jokaisen osallistujan nimi ja taustayhteisö näkyvät kaikissa työryhmän julkaisuissa. Lisäksi jokainen osallistuja pääsee aidosti vaikuttamaan hänelle tärkeisiin asioihin, saa uusia ideoita sekä pääsee verkostoitumaan alamme vaikuttajien kesken.

Kaikilla osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua myös Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön vuosikokoukseen, joka pidetään samassa paikassa klo 15.00 alkaen heti Kansallisen Tapahtumatyöryhmän kokouksen päätyttyä. Kaikilla osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua myös Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön vuosikokoukseen, joka pidetään samassa paikassa klo 15.00 alkaen heti Kansallisen Tapahtumatyöryhmän kokouksen päätyttyä.