Kansallinen Tapahtumatyöryhmä koolle

Kansallinen Tapahtumatyöryhmä koolle

Kansallisen Tapahtumatyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen oli ke 24.4.2019 Nokialla Kylpylähotelli Scandic Edenissä.

Kansallisen Tapahtumatyöryhmän koordinoinnista vastaa Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö. Työryhmään on kutsuttu tasapuolisesti edustajia niin tapahtumajärjestäjistä, kauppiasjärjestöistä, kunnalliselta sektorilta kuin muistakin tärkeistä sidosryhmistä. Samoin eri alojen erityisasiantuntijoita pyydetään mukaan tarpeen mukaan.

Kansallisen tapahtumatyöryhmän keskeisenä tehtävänä on toimia riippumattomana ajatushautomona ja ideoijana samalla luoden valtakunnallisia suosituksia, ohjeita ja toimintaa ohjaavia käytäntöjä. Käsittelyn alla on lukuisia koko elinkeinon kannalta todella merkittäviä asiakokonaisuuksia.

Kansallisen Tapahtumatyöryhmän työlistalla ovat ainakin:
 • turvallisuuskäytännöt: alueelliset pelastuslaitokset tekevät tällä hetkellä omia toisistaan paljonkin poikkeavia turvallisuusohjeitaan kuuntelematta tapahtumaelinkeinon edustajia
 • paikanvarauskäytännöt, sähköisen varauksen mahdollisuudet ja uhat
 • suurten yleisötapahtumien merkityksen tiedostaminen koko yhteiskunnassa sekä erityisesti päättäjien keskuudessa
 • tapahtumajärjestäjien yleisen ohjeistuksen eli ”Toimiva tapahtuma” oppaan sisällön kokoaminen
 • tapahtumajärjestäjien yhteistyömahdollisuudet ja ideoiden ”kierrättäminen” niin että ei tarvitsisi aina ”keksiä pyörää uudelleen”
 • tapahtumajärjestäjien koulutuksen organisointi
 • tapahtumaelinkeinosta kiinnostuneiden yrittäjien koulutuksen organisointi
 • tapahtumaelinkeinon tekeminen houkuttelevammaksi yrittäjien ja työntekijöiden keskuudessa
Kansallisen Tapahtumatyöryhmän kokoonpano
 • Mauno Laihonen, Tampereen torikauppiasyhdistys, Keskusjärjestön puheenjohtaja
 • Ari Kallas, TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen toiminnanjohtaja
 • Janne Saksala, Tampereen kaupunki
 • Isto Kärkäinen, Forssan torikauppiasyhdistys
 • Jarmo Ahlstrand, KTM, talous- ja verotuskysymysten erityisasiantuntija
 • Seppo Sintonen, Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön erityisasiantuntija
 • Inka-Leena Lylymäki, Suomen Kauppahansat
 • Jarno Vasamaa, TMK, tapahtumatietopalvelun vastaava
 • Jari-Pekka Piipponen, Kuopion kaupunkikeskustayhdistys ry
 • Tiina Maczulskij, Mikke Ry
 • Petteri Sihvola, yrittäjä, Kymppi-Mauste Oy
 • Timo Arasola, yrittäjä, Lahden tori-isäntä
 • Satu Sihvonen, Hyvinkään kaupunki
 • Ilpo Leino, SPEK
 • Pekko Lindblom, Turun Yliopisto, aluekehittämisen erityisasiantuntija
 • Pokko Lemminkäinen, Elävä kaupunkikeskusta ry
 • Petteri Vepsä, yrittäjä, Tope Oy
 • Stuba Nikula, Helsingin tapahtumasäätiö

Kansallinen Tapahtumatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 22.10. Mikkelissä. Sitä ennen työryhmän jäsenistä muodostetut ”pienryhmät” valmistelevat asioita etukäteen useilla osa-alueilla.

Ari Kallas